Kuna Taekwon-do on Korea võitluskunst, siis on selle filosoofia paljuski seotud Korea mentaliteediga. Korea on maa, mis oma ajaloo vältel ei ole kordagi enda naaberalade hõivamise eesmärgil naabritega sõdinud. Seega võib ka taekwon-dod kasutada üksnes enesekaitse või oma lähedaste inimeste kaitse eesmärgil.

clip_image004-2.jpg

 

Taekwon-do filosoofia on rajatud sellistele eetika- ja vaimuprintsiipidele nagu aupaklikkus, kannatlikkus, kõikumatu vaim, enesekontroll ja ausus.

 
 

Taekwon-do peamine eesmärk on inimlikkuse, õigluse, tarkuse, vaimulikkuse ja usalduse jõuga soodustada parema ühiskonna loomist, kus valitseb rahu ja harmoonia.

 

Mitte ükski inimene või inimeste grupp ei tohiks taekwon-dod kasutada egoistlike, agressiivsete või julmade eesmärkide saavutamiseks. Taekwon-dod ei tohi kasutada ka kommerts- või poliitilistel eesmärkidel.

 
 

Taekwon-do asutaja kindral Choi Hong Hi kehtestas jägmised filosoofilised printsiibid, mis said taekwon-do filosoofia aluseks ja mille järgi peavad kõik selle võitluskunsti hoolsad õpilased elama:

 
  1. Olge valmis minema, kuigi teekond on raske ja tehke seda, mida on vaja teha, ehkki see ei ole kerge.
  2. Olge tähelepanelikud nõrgemate suhtes ja ranged tugevamatega.
  3. Olge rahul selle raha ja positsiooniga, mida omate. Kunagi ärge rahulduge enda meisterlikkusega.
  4. Alati lõpetage alustatud asi, olgu see suur või väike.
  5. Olge valmis õppima igalt inimeselt, sõltumata usust, rassist ja ideoloogiast.
  6. Ärge kunagi andke järele survele või ähvardustele, tehes midagi õilsal eesmärgil.
  7. Õppige maailmavaateid ja omandage vilumus läbi tegude, mitte läbi sõnade.
  8. Jääge endale kindlaks isegi juhul, kui elus asjaolud muutuvad.
  9. Olge alati selliseks õpetajaks, kes õpetab kehaga – noorelt, sõnadega – vanalt ja vaimse pärandiga  – peale surma.