Taekwon-do ja selle vaimsuse arendamine

Taekwon-do on kunst, mis kujutab endast mõtteviisi ja elustiili. Tihti arendab Taekwon-do inimese vaimset kultuuri, andes talle jõudu õigluse eest võidelda. Taekwon-do kui üks parimaist enesearendamise vormides, koos emotsionaalsete-, taju- ja füüsiliste omadustega, annab nooremale põlvkonnale võimaluse sõltumata vanusest, sotsiaalsest seisundist ja sugupoolest edukalt õppida ja osaleda ühiskondlikus elus, õigustades vanema põlvkonna lootusi.

Iga Taekwon-do liigutus põhineb teaduslikul saavutusel ja on rangelt määratletud kindla eesmärgi saavutamiseks. Kogenenud instruktor võib inimesele lisada usku, et Taekwon-dos edu saavutamine on kättesaadav kõigile. Pidev kordamine õpetab kannatlikkust ja arendab otsustusvõimet ületada mistahes raskusi. Ega harilik jõud, mis on omandatud Taekwon-doga tegelemise käigus, annab enesekindluse ja lisab valmiduse kohtuda suvalise vastasega, mistahes kohas ning ükskõik millises olukorras.

Sparring arendab kiirust, mehisust, tähelepanu, hoolikust, kohanemisvõimet ja enesekontrolli. Võitlused kujutletava vastasega arendavad graatsilisust, painduvust, tasakaalu ja koordinatsiooni. Alusharjutused annavad vajaliku hoolikuse ja lisavad ettekujutuse Taekwon-do harjutusmetoodikast, põhimõtetest ja eesmärkidest. On täiesti ilmne, et niisuguse kasvatuse mõju avaldub õpilase teadlikus- ja alateadlikus käitumises.

Ebakindlale, kaitsetule ja füüsiliselt nõrgale inimesele on Taekwon-doga tegelemine kvalifitseeritud õpetaja juhendamisel kindlaks toeks. Tegeledes Taekwon-doga, hakkab õpilane peatselt taipama, et edu saavutamiseks on tarvis enda keha jätkuvalt optimaalses vormis hoida. Jõudes sellise arusaamani, hakkab ta hoiduma nendest asjadest, mis teda võiksid treeningul kahjustada. Niimoodi toob Taekwon-do sellega tegelejate ellu range enesedistsipliini, koostöövaimu ja eneseaustuse. Maailmas on palju inimesi, kellele rääkimata distsipliinist on vajalik mõistev suhtumine ja suunamine. Sellised inimesed otsivad kontakti mõttekaaslastega või tegelevate liidritega. Sihikindlalt tegev õpilane võetakse kergesti omaks eakaaslaste ja vanemate õpilaste hulgas.

Kui instruktorid ja musta vöö valdajad on hästi kasvatatud, viisakad, siirad ja targad, siis selline juhtimine on õpilasele parima mõjuga kõigist võimalikest juhtudes.

Halvad harjumused omandatakse tavaliselt nooruses. Õpilasel, kes satub Taekwon-do sõbraliku keskkonna ja spartaliku kasvatuse alla, ei jää halbade harjumuste omandamiseks aega. Läbi Taekwon-do range kasvatuse harjutatakse inimest mõttega rassibarjääride puudumisest. Taekwon-do harmooniline laienemine erinevate rasside hulgas aitab kahtlemata ületada puudusi inimeste vahelises mõistmises. Samuti omab kasvatus, mida pakub Taekwon-do, palju muidki eeliseid. Taekwon-do võib olla suureks abiks mitte ainult noorukite ettevalmistamisel sotsiaalse küpsuse saavutamiseks, aga vaid ka õppetöö korraldamisel. See võitluskunst õpetab sihikindlust ja tähelepanu. Taekwon-doga tegelemine maandab pikkade liikumatult istutud tundide jooksul kogunenud psühholoogilise pinge ja vähendab väsimust. Juba mõningad liikumised mõjuvad õpilasele värskendavalt, aidates tema teadvusel rahuneda ja selgineda ning andes võimaluse peatselt uuesti jõupingutustele keskenduda.

Tavaliselt muutuvad auditooriumis istuvad tudengid pahaseks ja loiuks. Ümberlülitumisel õpivad nad vaimu värskendama, jättes kõrvale häirivad asjaolud, mis keskendumist segavad. Kasutades seda põhimõtet ükskõik millisel kindlaksmääratud eesmärgil, võib taiplik õpilane arendada endas oskust keskenduda jõupingutusele minimaalse energiakuluga. Taekwon-doga tegeleja edenevad kiiresti ka eraelus. Taekwon-do tõelisus ja võimalused, mille omandamine toimub treeningute käigus, arendavad inimeses vastuvõtlikkust ja loovust.

Väga tähtis on instruktori ülesanne õpetada tegelejale, kuidas enda keha kasutada sealjuures kuritarvitamata omandatud oskusi ja teadmisi. Hoolimata sellest, et ülesanne võib osutuda keerukaks, peavad vastutavad instruktorid ja juhendajad, kes tegelevad Taekwon-do edasiandmise ja populariseerimisega, tegema kõik selleks, et Taekwon-do tõelised tegelejad vaataksid nende tarkusele ja oskustele nagu kohustuslikule tingimusele meisterlikkuse saavutamiseks.