1. Kõikidel Do Jang Klubi õpilastel peab olema Eesti Taekwon-do Liidu kehtiv pass.

2. Õpilased peavad kandma ametlikku ITF dobok’i treeningute ajal. Algajal õpilasel on lubatud
osa võtta treeningutest ilma dobok’ita tema katseperioodil.

Taekwondo Dobok

3. Õpilased peavad järgima järgmisi ohutuse juhiseid ja teisi ohutuse reegleid, mida edastab treener:

(a) Sparringus ei tohi lüüa allapoole vööd, tirida, ega tõugata.
(b) Sparringus tuleb osaleda varustuses, mille hulka kuuluvad: kindad ja jalakaitsed. Teised ohutusvarustused on valikulised: säärekaitsed, kubemekaitsed meestele, peakaitse, hambakaitse.
(c) Varbaküüned peavad olema lõigatud lühikeseks.
(d) Kui sa oled haige või kasutad mingeid ravimeid, mis võivad mõjutada sinu olekut trennis, pead sa sellest informeerima treenerit.
(e) Ära käitu viisil, mis võib ohustada teisi liikmeid treeningus.
(f) Ära kanna ehteid või kella treeningu ajal. Samuti ei tohi naised kanda pikki ja/või teravaid juukseklambreid, mis võivad teisi vigastada. Pikad juuksed peavad olema kinnitatud patsi nii meestel kui naistel.
(g) Jook ja söök ei ole lubatud treeninguruumis, välja arvatud vesi, mida võib võtta, et vältida janupuudulikkusest tingitud halba enesetunnet (dehüdratsioon ehk vedeliku puudulikkus kehas).

 

4. Õpilased peavad järgima Taekwon-Do etiketti:

(a) Sisenedes ja väljudes treeningruumist, tuleb kummardada.
(b) Kui lähened treenerile, kummarda. Kui astud treenerist eemale, ära kohe pööra selga, kummarda ja astu vähemalt kaks sammu tagasi enne pööramist.
(c) Pöördu treeneri poole kasutades viisakusväljendeid, nagu treener, juhendaja, võib ka eesnimepidi, kui treener on selleks andnud loa. Treenerit tuleb „teietada“.
(d) Kui sa jõuad trenni hiljem, oota saalis nii, et treener näeb sind ja kutsub treeningust osa võtma. Tee kummardus treenerile ja vabanda tema ees.
(e) Enne trenni algust, võtavad kõik õpilased ühtsesse rivvi treeneri vastu. Treener ütleb "Junbi" (algasend), "Charuut" (Valvel), "Kunyet" (kummardus), misjärel kõik kummardavad treenerile ja ütlevad valjuhäälselt "Kwon!" (Rusikas). Ka treener kummardab õpilastele.
(f) Kui sa kohendad oma dobok’i või seod vööd, pöördu treenerist eemale. Seda ka siis kui oled rivis.
(g) Saades treenerilt sertifikaati, litsentsi, auhinda vms, võta see vastu mõlema käega.
(h) Ole eeskujuks noorematele ja vähemkogenematutele õpilastele.
(i) Mitte kunagi ära ole lugupidamatu treeneri vastu.
(j) Kui treeningsaali astub treeneri tasemest (vöö) kõrgemal olev isik, tuleb treening katkestada, ja kummardada tulijale.
(k) Treeningus ei tohi ropendada, kasutada ebasündsaid väljendeid.

 

5.    Õpilane peab järgima Klubi sisekorda:

(a) Treening on samm enesetäiustamise poole. Kui Sa panid treeningusse kogu oma füüsilise ja vaimse jõu, siis tegid Sa päris kindla ja pika sammu edasi. Kui Sa töötasid vähema jõuga, olid tähelepanematu ja mõtlesid millestki muust, siis tegid Sa sammu tagasi. Laiskusest möödalastud treening – see on samm kaotuse poole lahingus.
(b) Füüsilise jõu puudujääk on vaja kompenseerida kindlameelsuse ja taibukusega, teadvustades endale, et ainult läbi kõva töö on võimalik jõuda tulemusteni.
(c) Treeningul on vaja täielikult keskenduda instruktori korraldustele, püüda võimalikult täpselt täita kõiki antud ülesandeid säilitades tehnikate sooritamise ajal vajaliku tempo. Raskused ei tohiks olla takistuseks, kui midagi ei õnnestu, siis on vaja seda harjutust korrata treeningust treeningusse kuni see õnnestub. Vajaduse korral pead Sa olema alati valmis aitama, toetama ja julgustama neid kes koos sinuga treenivad.
(d) Treeningu ajal on lubamatu töötada poole jõuga, harjutuse mittesooritamine, lobisemine või teistega jutustamine.
(e) Treeningule hilineja, ennem kui ta astub rivisse või asub sooritama harjutusi peab küsima luba instruktorilt. Samuti treeningu ajal kõik tegelejad, kes sisenevad– või väljuvad saalist peavad küsima selleks luba instruktorilt.
(f) Taekwon–do’ga tegeleja, kes jättis treeningu vahele, peab enda puudumist instruktorile põhjendama ning alati võimalusel enda puudumisest varem ette teatama.
(g) Tõsine suhtumine treeningutesse arendab enesedistsipliini ja karastab tahtejõudu, mis muutub hiljem peamiseks spordivõistlustel ning elus tervikuna.


6.    Treeneril on õigus keelduda õpilase osavõtust järgnevatel põhjustel:

(a) Õpilane segab pidevalt ja jätkuvalt teiste treeningtegevust.    
(b) Õpilane ei ole maksnud treeningutasu.    
(c) Õpilane rikub õpilase reegleid.